Översättning, lokalisering, korrekturläsning och mera

Lahokoski Linguistics erbjuder professionella språktjänster relaterade till finska språket. Vi översätter och lokaliserar ditt innehåll från engelska, tyska, svenska och spanska till finska såväl som från finska och engelska till spanska. Vi erbjuder även korrekturläsning och redigering av tidigare översatta texter, samt allmänna språkkonsulttjänster. Tack vare vårt kontaktnät av pålitliga kolleger kan vi även rekommendera dig översättare för andra nordiska och europeiska språk eller ställa samman ett flerspråkigt team till dig.

TV-spel, programvara, webbplatser, IT

Lahokoski Linguistics översätter många olika typer av texter inom olika områden. Vi är specialiserade på det ständigt växande området teknik, till exempel tv-spel, programvarulokalisering, hemelektronik och kontorsutrustning. Vi lokaliserar användargränssnitt, firmware, webbplatser, dokumentation, bruksanvisningar, produktkataloger, presentationer, etc. Några exempel på våra projekt finns här.

Kvalitet och konfidentialitet

Vi använder de senaste översättningsverktygen, vilket gör att vi kan hantera en mängd olika filtyper och arbeta effektivt och konsekvent, både inom samt mellan olika projekt. Alla projekt hanteras aktsamt och konfidentiellt. Om inget annat har avtalats, outsourcar vi inte dina projekt utan bearbetar dem personligen, från förberedandet av filer till slutkontrollen av den färdiga översättningen innan publicering. Vid förfrågan kann vi ordna en extern språkgranskning av vår översättning.

All text som kommer från ditt företag utgör en viktig del av kundens upplevelse och påverkar hur företaget uppfattas. Lahokoski Linguistics ser till att översättningen stämmer överens med källtexten och att den är anpassad till målgruppen. Med en korrekt och målgruppsanpassad översättning sänder du ut rätt budskap till dina internationella kunder. Be om en offert!